top of page

SAF-T formato apskaitos duomenų byla jau ir Lietuvoje


2015 m. liepos 4 d. įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas dėl apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo, kuris apibrėžia duomenų teikimo SAF-T rinkmenoje tvarką ir atvejus.

SAF-T (Standard Audit File for Tax) yra tarptautinis elektroninės apskaitos duomenų bylos standartas, skirtas apskaitos duomenis teikti mokesčių priežiūros bei audito tarnyboms. Standartą 2005 metais aprašė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD), o netrukus jį naudoti pradėjo tokios šalys kaip Portugalija, Liuksenburgas, Austrija, Vokietija, Prancūzija, Švedija, Nyderlandai, Slovėnija, Estija.

Remiantis LR Vyriausybės nutarimu, ūkio subjektai, tvarkantys apskaitą techninėmis priemonėmis, apskaitos registrus SAF-T formato bylos pavidalu turės teikti pagal pareikalavimą - VMI, VSDF valdybai, muitinei bei FNTT, o abipusiu susitarimu galės teikti kitiems vidaus ir išorės apskaitos dokumentų naudotojams.

Byla palengvins ne tik verslo subjektų darbą, nes mokesčių patikrinimo ar audito metu jie galės vienu paspaudimu gauti visą auditui reikalingą medžiagą. Šis standartas taip pat bus naudingas mokesčių administratoriui bei auditoriams, nes leis juridinių asmenų finansinius duomenis gauti vienodu pavidalu, kuris yra priimtas taikyti tarptautiniu mastu, t. y. leis juos palyginti, analizuoti naudojant vienodas, automatizuotas priemones.

Tam, kad verslo subjektai suspėtų prisitaikyti prie pokyčio, numatyta, kad juridiniai asmenys, kurių grynosios pardavimo pajamos 2015 metais sieks 8 mln. eurų turės būti pasirengę apskaitos duomenis teikti SAF-T formato bylose nuo 2017 m., įmonės, kurių pajamos 2016 metais sieks 700 tūkst. eurų - nuo 2018 m., o tos kurių 2017 m. pajamos viršys 45 tūkst. eurų - duomenis turės teikti nuo 2019 m. Nuo 2020 metų visi pelno siekiantys juridiniai asmenys turės būti pasirengę apskaitos duomenis pateikti minėtos formos bylose.

Vyriausybė jau nuo 2016 m. sausio 1 d. rekomenduoja visiems pelno siekiantiems juridiniams asmenims, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje turėti galimybę duomenis teikti SAF-T formato bylose.

LR Vyriausybės nutarimą galite rasti adresu:

Naujausia informacija
Archyvas
Reikšminiai žodžiai
bottom of page