2016/06/02

Nuo 2015 m. įsigaliojo nuostatos, kurios reguliuoja iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo, vertybinių popierių (akcijų, obligacijų) nominalios vertės išraiškos ir įstatų keitimo procedūras dėl euro įvedimo Lietuvoje, o taip pat įtvirtina bendrovėms taikomo minimalaus įstatinio kapitalo dydžio reikalavimą ir nominalios vertės išraišką eurais.

 

Akcijų nominali vertė eurais turi būti persk...

2015/08/14

2015 m. liepos 4 d. įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas dėl apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo, kuris apibrėžia duomenų teikimo SAF-T rinkmenoje tvarką ir atvejus.

 

SAF-T (Standard Audit File for Tax) yra tarptautinis elektroninės  apskaitos duomenų bylos standartas, skirtas apskaitos duomenis teikti mokesčių priežiūros bei audito tarnyboms. Standartą 2005 metais aprašė Ekonominio bendradarbi...

2015/06/16

Šių metų  birželio 16-ą dieną Audito ir apskaitos tarnyba pakeitė 2-ąjį Verslo apskaitos standartą "Balansas" bei 3-ąjį Verslo apskaitos standartą "Pelno (nuostolių) ataskaita". Pakeitimai įsigalios nuo 2016 metų sausio 1 d.

 

Palyginti su šiuo metu galiojančia 2-ojo VAS redakcija, nuo 2016 m. sausio 1 d. išskiriamos trumpo balanso, sutrumpinto balanso, balanso ir savivaldybės įmonėms skirtos balanso formos. Tr...

2015/04/13

Audito ir apskaitos tarnyba 2015 m. balandžio 13 d. priėmė įsakymą Nr. VAS-15, kuriuo nuo 2016 m. sausio 1 d. pavyzdiniame sąskaitų plane neliks sąskaitų Pagautė ir Netekimai, kuriose parodomi atsitiktinių ūkinių įvykių, nesusijusių su įprastine įmonės veikla, rezultatai, pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį valdomo turto sąskaitų, detalizuotos finansinio turto sąskaitos, susijusios su įmonių grupės ir asocijuotosiomis įmonėmis.

 

Šaltinis: A...

Please reload

Populiariausios naujienos

Nuo 2015 m. įsigaliojo nuostatos, kurios reguliuoja iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapi...

Privalomas įstatų keitimas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

02.06.2016

1/2
Please reload

Paskutinės naujienos
Please reload

Archyvas
Please reload

Reikšminiai žodžiai
Please reload

© 2019 UAB KRS auditas

  • Grey LinkedIn Icon