top of page

Keičiasi 2-asis VAS "Balansas" ir 3-asis VAS "Pelno (nuostolių) ataskaitaŠių metų birželio 16-ą dieną Audito ir apskaitos tarnyba pakeitė 2-ąjį Verslo apskaitos standartą "Balansas" bei 3-ąjį Verslo apskaitos standartą "Pelno (nuostolių) ataskaita". Pakeitimai įsigalios nuo 2016 metų sausio 1 d.


Palyginti su šiuo metu galiojančia 2-ojo VAS redakcija, nuo 2016 m. sausio 1 d. išskiriamos trumpo balanso, sutrumpinto balanso, balanso ir savivaldybės įmonėms skirtos balanso formos. Trumpą balansą rengti galės pasirinkti tik labai mažos įmonės. Sutrumpintą balansą rengs mažosios bendrijos, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus TŪB ir KTŪB, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, bei mažos įmonės, kurios pasirinks rengti sutrumpintą balansą. Atskirose balanso eilutėse turės būti pateiktiami atidėjiniai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos, sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos.


Palyginti su šiuo metu galiojančia 3-ojo VAS redakcija, nuo kitų metų pradžios nustatyta trumpa pelno (nuostolių) ataskaitos forma, kurią galės pasirinkti tik labai mažos įmonės, ir pelno (nuostolių) ataskaitos forma, kurią rengs visos kitos įmonės. Mažosios bendrijos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus TŪB ir KTŪB, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, turėtų atkreipti dėmesį, kad nelieka sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formos, nelieka ir žemės ūkio įmonėms skirtos pelno (nuostolių) ataskaitos formos.

Šaltinis: Audito ir apskaitos tarnyba.

Naujausia informacija
Archyvas
Reikšminiai žodžiai
bottom of page