top of page

Privalomas įstatų keitimas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2015 m. įsigaliojo nuostatos, kurios reguliuoja iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsteigtų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo, vertybinių popierių (akcijų, obligacijų) nominalios vertės išraiškos ir įstatų keitimo procedūras dėl euro įvedimo Lietuvoje, o taip pat įtvirtina bendrovėms taikomo minimalaus įstatinio kapitalo dydžio reikalavimą ir nominalios vertės išraišką eurais.

Akcijų nominali vertė eurais turi būti perskaičiuota Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 14 str. nustatyta tvarka. Įstatinio kapitalo dydis eurais turi būti perskaičiuotas remiantis AB ir UAB įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominaliosios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatyme nustatyta tvarka.

Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės Juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus įstatus turi pateikti per 24 mėn. nuo euro įvedimo, t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Naujausia informacija
Archyvas
Reikšminiai žodžiai
bottom of page