top of page

Sąskaitų plano pasikeitimai


Audito ir apskaitos tarnyba 2015 m. balandžio 13 d. priėmė įsakymą Nr. VAS-15, kuriuo nuo 2016 m. sausio 1 d. pavyzdiniame sąskaitų plane neliks sąskaitų Pagautė ir Netekimai, kuriose parodomi atsitiktinių ūkinių įvykių, nesusijusių su įprastine įmonės veikla, rezultatai, pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį valdomo turto sąskaitų, detalizuotos finansinio turto sąskaitos, susijusios su įmonių grupės ir asocijuotosiomis įmonėmis.

Šaltinis: Audito ir apskaitos tarnyba,

Daugiau informacijos: teisės aktas

Naujausia informacija
Archyvas
Reikšminiai žodžiai
bottom of page